Biuletyn Informacji Publicznej RPO

II Kongres Kryminologiczny pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem II Kongres Kryminologiczny, który odbędzie się w dniach 8-9 września 2022 r. w Krakowie. Wydarzenie organizuje Katedra Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Kryminologicznym im. Prof. Stanisława Batawii oraz Kołem Naukowym Kryminologii Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem kongresu jest umożliwienie spotkania polskim badaczom i badaczkom wywodzącym się z różnych dziedzin nauki i reprezentującym różne ośrodki akademickie, zajmującym się badaniem przestępczości, wiktymizacji, polityki kryminalnej oraz problemów penitencjarnych i postpenitencjarnych. Będzie stanowił przestrzeń do zaprezentowania prowadzonych badań, wymiany doświadczeń i konfrontacji wyników własnych prac z rezultatami badań innych naukowców i naukowczyń. 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik