Biuletyn Informacji Publicznej RPO

II Kongres ESG - „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem II Kongres ESG - „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, który odbędzie się 25 stycznia 2023 r. online i w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Tematem przewodnim II Kongresu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna za naszą wschodnią granicą. Wojna w Ukrainie stała się pewnego rodzaju sprawdzianem strategii ESG i deklaracji o społecznej odpowiedzialności firm. Konieczne jest przeprowadzenie w Unii Europejskiej procesu „przewartościowania wartości”, nowego spojrzenia na strategie ESG, oceny planów i składanych deklaracji.

Podczas Kongresu organizatorzy chcą rozpocząć dyskusję o tym, jak należy zredefiniować strategie i standardy ESG. Planowane tematy debaty:

  • wpływ wojny w Ukrainie na realizację strategii transformacji przemysłowych i działań mających zatrzymać proces degradacji środowiska,
  • problemy związane z łańcuchem dostaw,
  • problemy głodu i migracji,
  • sprawiedliwość społeczna,
  • równe traktowanie w miejscu pracy,
  • czysta energia,
  • zrównoważone rolnictwo,
  • wpływ konsumentów na politykę firm.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik