Biuletyn Informacji Publicznej RPO

IX Kongres „Edukacja i Rozwój. Prawo, zarządzanie i technologia w oświacie” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem IX Kongres „Edukacja i Rozwój. Prawo, zarządzanie i technologia w oświacie”, który odbędzie się w dniach 19-20 października 2022 roku w Warszawie i online. Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” i „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”.

Kongres skierowany jest głównie do dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, pracowników wyższych uczelni oraz samorządowców zainteresowanych problemami oświaty. Jego celem jest integracja środowiska i podjęcie dyskusji wokół zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed edukacją w czasach naznaczonych pandemią i konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Tematy przewodnie:

  • zmiany w systemie oświaty i ich wpływ na organizację edukacji w samorządach, przedszkolach i szkołach;
  • wyzwania współczesnej szkoły;
  • rozwiązania prawne i organizacyjne wspierające efektywne zarządzanie oświatą;
  • budowanie przyjaznego i efektywnego środowiska uczenia się;
  • wsparcie społeczności szkolnej w sytuacji kryzysu zdrowotnego i uchodźczego;
  • wzmacnianie mechanizmów społecznego włączania i integracji;
  • trendy w rozwoju warsztatu pracy nauczyciela.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik