Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja Naukowa „Wpływ prawa unijnego na polskie prawo pracy” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Konferencję Naukową „Wpływ prawa unijnego na polskie prawo pracy”, która odbędzie się 20 maja 2022 r. w formie zdalnej. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Pracy działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja prawa pracy wśród studentów oraz zachęcenie do aktywności naukowej w tej gałęzi prawa. Spotkanie będzie także okazją do wymiany poglądów pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi a praktykami. Pozwoli również na zapoczątkowanie debaty w doktrynie na temat najnowszych rozwiązań z zakresu prawa pracy.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik