Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym”, która odbędzie się w dniach 29-30 września 2022 r. w Częstochowie. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Przedsięwzięcie związane jest z Jubileuszem 55-lecia pracy naukowej Profesora Mariana Grzybowskiego, sędziego TK w stanie spoczynku, wybitnego prawnika, nauczyciela akademickiego, a także praktyka. W trakcie uroczystości Rzecznik Praw Obywatelskich wręczy Jubilatowi Odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.

Planowany program debaty moderowanej przez prof. Krzysztofa Skotnickiego (UJD, Częstochowa)

  • Prof. Hanna Suchocka, Większość rządząca a opozycja, relacje wzajemne w świetle opinii Komisji Weneckiej (UAM, Poznań)
  • Prof. Jerzy Jaskiernia, Zaplecze parlamentarne rządu jako przesłanka efektywności władzy wykonawczej (UJK, Kielce)
  • Prof. Jacek Zaleśny, O znaczeniu politycznym uwarunkowań tworzenia rządu dla jego stabilności (UW, Warszawa)
  • Prof. Artur Olechno, Prezydent Ukrainy jako gwarant suwerenności i integralności terytorialnej państwa (UwB, Białystok)
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Opis: Dodano program konferencji.
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik