Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja naukowa „W poszukiwaniu granic praw człowieka” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję naukową „W poszukiwaniu granic praw człowieka”, która odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2022 r. w Okunince. Wydarzenie organizuje Zakład Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Spotkanie zgromadzi naukowców ze wszystkich polskich ośrodków akademickich, zajmujących się badaniem praw człowieka na styku prawa konstytucyjnego oraz cywilnego. Debata ma pozwolić na skonfrontowanie stanowisk naukowców z różnych subdyscyplin prawniczych oraz przełamanie istniejących barier w postrzeganiu wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela na gruncie prawa polskiego. 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik