Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stulecie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „Stulecie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej”, która odbędzie się w dniach 15-16 grudnia 2022 roku online. Wydarzenie organizuje Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Legislator” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Główne cele projektu:

  • upamiętnienie 100. rocznicy ustanowienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej;
  • pogłębienie wiedzy członków Koła w zakresie prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ustrojowych aspektów urzędu Prezydenta RP;
  • popularyzacja debaty naukowej w odniesieniu do ustrojowej pozycji Prezydenta RP, jego kompetencji i prerogatyw;
  • wymiana poglądów naukowych między różnymi ośrodkami akademickimi. 

W pierwszym dniu konferencji zorganizowany zostanie panel ekspercki, w którym udział wezmą teoretycy i praktycy zajmujący się w swojej pracy urzędem Prezydenta RP. W drugim dniu zaplanowane są panele studencko-doktoranckie.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik