Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Strategia UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego – wnioski i rekomendacje dla Polski” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję „Strategia UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego – wnioski i rekomendacje dla Polski”, która odbędzie się 10 stycznia 2022 r. w godz. 10.30-12.00 w Pałacu Staszica w Warszawie. Wydarzenie organizuje Instytut Nauk Prawnych PAN i AJC Central Europe – środkowoeuropejskie biuro globalnej organizacji American Jewish Committee.

W październiku 2021 r. Komisja Europejska opublikowała Strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. Organizatorzy konferencji poddali ten dokument analizie i na jego podstawie chcą zaproponować rekomendacje dla polskich władz. Istnieje również potrzeba szerszych konsultacji ze społecznością żydowską i środowiskiem ekspertów w kwestii konkretnych, precyzyjnych działań, jakie powinny zostać podjęte przez instytucje rządowe i samorządowe – na różnych szczeblach i o różnych kompetencjach – w celu przeciwdziałania rozmaitym przejawom antysemityzmu.

Program wydarzenia obejmuje seminarium eksperckie oraz briefing prasowy, podczas którego przedstawione zostaną rekomendacje opracowane na podstawie Strategii.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik