Biuletyn Informacji Publicznej RPO

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem II Ogólnopolską Konferencją Naukową Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Głównym celem spotkania jest dokonanie wielopłaszczyznowej oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Debatujący podejmą próbę identyfikacji kluczowych, współczesnych problemów szeroko rozumianego prawa medycznego oraz farmaceutycznego. Ponadto, zostanie przeprowadzona debata na temat aktualnych problemów bioetycznych, a więc etycznych i prawnych implikacji rozwoju nauk biomedycznych. Uczestnicy konferencji zaprezentują wyniki przeprowadzonych przez siebie badań nad współczesnymi regulacjami prawnymi oraz wskażą kierunki ich rozwoju oraz usprawnień. Wnioski płynące z wystąpień panelistów oraz przeprowadzonych dyskusji mają posłużyć do przedstawienia propozycji konkretnych zmian w prawie polskim.

Celem konferencji będzie również podnoszenie świadomości społecznej na temat roli instytucji publicznych w ochronie praw pacjenta, praw osób wykonujących zawody medyczne, niebezpieczeństw wynikających z nieznajomości prawa oraz wielu innych. Wydarzenie ma także przyczynić się do pogłębienia wiedzy jej uczestników w zakresie obowiązku poszanowania praw fundamentalnych.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik