Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Powiedz o TYM komuś” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem  konferencję „Powiedz o TYM komuś”, która odbędzie 20 października 2022 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja A.R.T.

Tegoroczna edycja konferencji skupia się na problemie przemocy wobec osób starszych. Celem przedsięwzięcia jest dotarcie do jak największej ilości osób zagrożonych przemocą oraz do specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem.

Dyskusja podzielona będzie na dwa bloki:

 1. Blok dla specjalistów, „pomagaczy” – planowane tematy wystąpień:
  • O przemocy przewlekłej i nie tylko wobec seniorów – wyniki badań, wnioski, rekomendacje;
  • Zarządzanie energią własną – aby dawać trzeba mieć;
  • Mentalny "power bank": Przeciwdziałanie zmęczeniu empatią;
 2. Blok dla Seniorów – planowane tematy wystąpień:
  • Senior to ogromny zasób naszych czasów;
  • Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo- trudne przypadki profilera sądowego;
  • Bycie Seniorem – czerpanie z bogactwa doświadczenia;
  • Potraumatyczny wzrost, czyli nie ma tego złego co by na dobre nie mogło wyjść.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik