Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XVI edycja konferencji „Pełno(s)prawny Student” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem XVI edycję konferencji „Pełno(s)prawny Student”, która odbędzie się 6 grudnia 2022 roku w Krakowie. Wydarzenie organizuje Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Organizowana cyklicznie konferencja poświęcona jest procesowi kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli uczelni wyższych, stowarzyszeń i fundacji, studentów, a także osób niezwiązanych z żadną instytucją państwową lub pozarządową, ale zainteresowanych tematyką dostępności szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnościami. 

Planowane tematy dyskusji:

  • Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – perspektywy dalszego rozwoju systemów wsparcia osób z niepełnosprawnościami na uczelniach;
  • Prezentacja efektów trzech edycji konkursu „Uczelnia Dostępna”;
  • Wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz działań dostępnościowych na uczelniach;
  • Organizacja praktyk studenckich z uwzględnieniem szczególnych potrzeb ich uczestników;
  • Prawa studentów z niepełnosprawnościami - uwagi na tle spraw, kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich w kontekście wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami;
  • Czy Twoi studenci oglądają YouTube? Dlaczego jeszcze tam Cię nie ma? Czyli jak docierać do studentów w cyfrowym świecie;
  • Osoby w kryzysach psychicznych na uczelni – potrzeby i modele wsparcia.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik