Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowa konferencja naukowa „Organizacja pozarządowa jako partner w procesach wymiaru sprawiedliwości” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem międzynarodową konferencję naukową „Organizacja pozarządowa jako partner w procesach wymiaru sprawiedliwości”, która odbędzie się 23 września 2022 r. w Krakowie. Organizatorem wydarzenia jest Małopolskie Stowarzyszenie Probacja we współpracy z Krakowską Akademią im. F. Modrzewskiego. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest prezentacja roli organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych w szeroko rozumianym procesie wykonywania prawa. W trakcie konferencji wystąpią polscy i zagraniczni prelegenci – przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata nauki, jak również praktycy: sędziowie i prokuratorzy.

Planowane panele dyskusyjne:

  • Dlaczego tu jesteśmy i jakie mamy cele – organizacja pozarządowa w procesie karnym, rodzinnym i penitencjarnym.
  • Przeciwdziałanie przestępczości w obszarze wymiaru sprawiedliwości praktyki i teorii prawa.
  • Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik