Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Migracje w dobie kryzysów społecznych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję „Migracje w dobie kryzysów społecznych”, która odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 roku w Łodzi. Organizatorami wydarzenia są: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

Tematem przewodnim XI konferencji Komitetu Badań nad Migracjami PAN, którą w roku 2022 organizuje Centrum Studiów Migracyjnych UŁ, są procesy migracyjne w czasach wielości kryzysów, z którymi mierzą się dziś społeczeństwa. 

Uczestnicy będą dyskutować na temat procesów migracyjnych będących zarówno przyczyną, jak i konsekwencją:

  • przemian gospodarczych (kryzysy gospodarcze, ubóstwo, nierówności ekonomiczne), 
  • konfliktów politycznych (wojny, Brexit, kryzys projektu wielokulturowości), 
  • kryzysów humanitarnych (uchodźstwo), 
  • zmian środowiskowych (zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne),
  • wyzwań zdrowotnych (pandemie).

Dyskusje będą dotyczyć relacji między migracjami a kryzysami krótkotrwałymi i permanentnymi, nieoczekiwanymi i spodziewanymi, obejmującymi Polskę, Europę czy cały świat. Podczas konferencji podejmowane będą też rozważania dotyczące metodologicznych wyzwań badań migracyjnych w czasie kryzysów (wykorzystanie tradycyjnych i nowych technologii w badaniach).

Planowane wydarzenia:

  • warsztaty metodologiczne dla młodych badaczy i badaczek migracji,
  • otwarte posiedzenie Komitetu Badań nad Migracjami PAN,
  • debaty nt. migracji w dobie kryzysów społecznych, aktualnych wydarzeń migracyjnych w Polsce i na świecie, migracji w Łodzi i województwie łódzkim,
  • wystawa poświęcona migracjom przygotowana przez łódzkich artystów.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik