Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XIV Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Ochrona osób i obiektów we współczesnych konfliktach zbrojnych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem XIV Konferencję Naukową Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Ochrona osób i obiektów we współczesnych konfliktach zbrojnych”, która odbędzie się 9 czerwca 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. 

Głównym tematem konferencji będą współczesne konflikty zbrojne i towarzyszące im globalne kryzysy humanitarne, które stały się wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej. Uczestnicy spotkania będą dyskutować nad rolą instrumentów prawnych w sytuacjach, w których dochodzi do naruszeń standardów prawa humanitarnego i nad możliwościami ochrony w takiej sytuacji osób i obiektów.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do teoretyków jak i praktyków, zajmujących się stosowaniem norm prawa humanitarnego.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik