Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mediacje transgraniczne – lepiej rozmawiać niż krzyczeć” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Międzynarodową Konferencję Naukową „Mediacje transgraniczne – lepiej rozmawiać niż krzyczeć”, która odbędzie się 30 września 2022 r. we Wrocławiu. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja dotyczy mediacji o charakterze transgranicznym zarówno w sprawach rodzinnych jak i gospodarczych, i wpisuje się w cykl imprez w ramach Tygodnia Mediacji 2022 roku. W trakcie wydarzenia wystąpią prelegenci z zagranicy oraz Polski, którzy są mediatorami, adwokatami i wykładowcami akademickimi zajmującymi się mediacjami praktycznie i teoretycznie, mającymi wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

Jednym z głównych tematów dyskusji będą przepisy Rozporządzenia Rady (UE) nr 2019/1111 z 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę, które znacznie ułatwią postępowanie mediacyjne w sprawach transgranicznych. 

W związku z nowymi przepisami konieczna jest współpraca przedstawicieli nauki i praktyki zajmujących się polubownymi sposobami rozwiązywania sporów oraz pogłębiona refleksja nad poszukiwaniem rozwiązań w niestabilnym otoczeniu wewnętrznym i międzynarodowym.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik