Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Digital Law & Policy – Proportionality Principle in IT Regulation” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję „Digital Law & Policy – Proportionality Principle in IT Regulation”, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2022 roku. Wydarzenie organizuje Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym tematem konferencji będzie zastosowanie zasady proporcjonalności w regulacji technologii informacyjnych i cyfrowej ekonomii. Celem spotkania jest nie tylko refleksja na temat tej zasady w kontekście IT, ale promocja i rozpoczęcie szerszego dialogu na temat tej nowej prawnej problematyki. Uczestnicy debaty będą zastanawiać się nad rozwiązaniami prawnymi, które zapewnią wysokie standardy ochrony praw obywateli, a jednocześnie nie zahamują dynamicznego rozwoju technologii informatycznych i gospodarki cyfrowej.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik