Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „#Azja22: polityka i społeczeństwo” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Konferencję „#Azja22: polityka i społeczeństwo”, która odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. w Warszawie. Wydarzenie organizuje Koło Naukowe Praw Człowieka i Kryzysów Humanitarnych działające przy Uniwersytecie Warszawskim.

Głównym celem konferencji jest dyskusja na temat różnych aspektów sytuacji polityczno-społecznej w Azji Południowo-Wschodniej.

Spotkanie rozpocznie się od studenckiej debaty oksfordzkiej zatytułowanej: czy państwa cywilizacyjnego Zachodu mają moralny obowiązek do zerwania stosunków handlowych ze względu na łamanie praw człowieka przez Chiny? Następnie odbędą się 3 panele dyskusyjne:

  • Jakie wyzwania społeczno-polityczne stoją przed Azją Południowo-Wschodnią w obecnej dekadzie XXI wieku?
  • Prawa człowieka w społeczeństwach zachodnich i południowoazjatyckich - podobieństwa i różnice
  • Morze Południowochińskie a kształtowanie się stosunków międzynarodowych w regionie.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik