Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Aktualne problemy postępowania cywilnego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „Aktualne problemy postępowania cywilnego”, która odbędzie się 19 maja 2022 r. w Toruniu w formie hybrydowej. Wydarzenie organizuje Koło Naukowe Postępowania Cywilnego działające przy Katedrze Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Konferencja będzie składała się z dwóch części: paneli wystąpień eksperckich oraz paneli studencko-doktoranckich. Tematyka debaty skupia się wokół problemów w zakresie procesu stanowienia i stosowania prawa, w szczególności aktów prawnych związanych z postępowaniem cywilnym.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik