Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Projekt Human Rights Week pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem projekt Human Rights Week organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy Szkole Głównej Handlowej w dniach 15-17 marca 2022 r. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia jest „Kobietą być. Prawa człowieka we współczesnym świecie”.

Human Rights Week to inicjatywa promująca proaktywną postawę obywatelską i świadomość dotyczącą praw człowieka. Debaty oraz warsztaty organizowane w formie webinarów dotyczyć będą m.in. praw reprodukcyjnych, ubóstwa menstruacyjnego, sytuacji kobiet w obliczu kryzysów migracyjnych, a także społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie ochrony praw człowieka.

Głównym celem wydarzenia jest popularyzacja tematyki praw człowieka wśród społeczności studenckiej i akademickiej, mobilizacja do działania, networking.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik