Biuletyn Informacji Publicznej RPO

V Festiwal Praw Człowieka pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem V Festiwal Praw Człowieka organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu. Tematem V edycji wydarzenia jest „Mamy prawo do życia w bezpiecznym i zdrowym środowisku”. Projekt skierowany jest do: uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli, rodziców, środowiska lokalnego oraz instytucji i organizacji patronujących wydarzeniu.

Główne cele inicjatywy:

 • kształcenie postawy odpowiedzialności za własne otoczenie i środowisko oraz świadomości prawnej w tym obszarze,
 • wzmacnianie świadomości własnych i cudzych praw w obszarze ochrony środowiska,
 • kształcenie umiejętności stosowania praw człowieka w praktyce codziennego życia w obszarze ochrony środowiska,
 • promowanie wiedzy o ochronie środowiska oraz prawach człowieka w tym zakresie w środowisku szkolnym i przedszkolnym oraz w środowisku lokalnym,
 • przeciwdziałanie agresji i nietolerancji wobec drugiego człowieka w kontekście ochrony środowiska naturalnego,
 • kształcenie empatii oraz umiejętności reagowania na krzywdę drugiego człowieka,
 • kształcenie umiejętności współpracy i działania w grupie na rzecz ochrony praw człowieka poprzez ochronę środowiska naturalnego,
 • kształcenie umiejętności pracy metodą projektu, korzystania z narzędzi informatycznych,
 • konsolidacja w działaniu uczniów i nauczycieli placówek oświatowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz społeczności lokalnej.

W ramach V Festiwalu Praw Człowieka organizatorzy planują:

 • akcje edukacyjne promujące znajomość praw związanych z ochroną środowiska oraz zagrożeniami wynikającymi z ich nieprzestrzegania,
 • konkretne działanie na rzecz ochrony środowiska (np. przyszkolny ogródek),
 • konkursy na plakat i piosenkę promujące tematykę Festiwalu,
 • IV Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich związany z tematyką Festiwalu,
 • Turniej Debat dla drużyn przedszkolnych,
 • szkolenia techniczne dla zgłoszonych przez szkoły drużyn,
 • wystawy najciekawszych plakatów w Domu Kultury Chemik w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Galę podsumowującą V Festiwal Praw Człowieka - 31 marca 2022 r.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik