Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VI Festiwal Praw Człowieka pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem VI Festiwal Praw Człowieka, którego uroczysta gala odbędzie się 30 marca 2023 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Organizatorem przedsięwzięcia jest II LO im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu.

Głównym tematem tegorocznej edycji festiwalu będą prawa człowieka w dobie wojny. Projekt ma charakter regionalny. Uczestniczą w nim przedszkola i szkoły z terenu woj. opolskiego i śląskiego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną m.in. I Potyczki Mediacyjne, VI edycja Międzyszkolnego Turnieju Debat Oksfordzkich i konkurs plastyczny. 

Cele inicjatywy:

  • szerzenie wiedzy o prawach człowieka,
  • uświadamianie społeczeństwa w zakresie praw człowieka,
  • kształcenie umiejętności myślenia i działania metodą mediacji,
  • budowanie społeczeństwa charakteryzującego się empatią, niestosującego agresji,
  • kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji dla drugiego człowieka, szczególnie tego, który wymaga naszej pomocy,
  • kształcenie umiejętności budowania więzi międzykulturowych i międzynarodowych,
  • działanie przeciw wykluczeniu społecznemu i kulturowemu związanemu ze zjawiskiem uchodźstwa wojennego.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik