Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium Naukowe „Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Seminarium Naukowe „Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych”, które odbędzie się 3 lutego 2022 roku w formie zdalnej. Wydarzenie organizowane jest przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja odbywa się cyklicznie z okazji Światowego Dnia Wyborów – w pierwszy czwartek lutego (ang. Global Elections Day). Udział w dyskusji na temat aktualnych problemów związanych z wyborami biorą teoretycy i praktycy prawa wyborczego oraz studenci i doktoranci zainteresowani tematyką wyborczą. Dodatkowym celem wydarzenia jest promowanie wśród osób młodych postaw obywatelskich, w tym świadomego udziału w wyborach.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik