IV Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem IV Psychokryminalistyczną Konferencję Naukową, która odbędzie się 22 listopada 2021 roku pod hasłem „Ciemna liczba przestępstw – oblicza DEXTERA, czyli dyskusja nad sprawstwem, winą i karą”. Wydarzenie w formie online organizuje Uniwersytet SWPS, Filia w Katowicach.

Konferencja będzie stanowiła interdyscyplinarne forum wymiany doświadczeń w zakresie zwalczania ciemnej liczby przestępstw dla funkcjonariuszy organów ścigania, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, psychologów, naukowców i praktyków zajmujących się walką z przestępczością i pomocą dla ofiar przestępstw, studentów i osób zajmujących się profilaktyką przestępczości, a także jej zwalczaniem.

Poruszone zostaną m.in. tematy dotyczące: zaginięć, przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie, przestępczości seksualnej czy trudności z oceną zachowania człowieka pod kątem jego motywacji i przyczyn przestępczości.

Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2021-09-15 09:09:03
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna
Data: 2021-09-15 09:13:11
Operator: K@leta_Katarzyna