Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Projekt #DziałamyDlaZmiany pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem projekt #DziałamyDlaZmiany realizowany od października 2021 roku przez Fundację Stabilo. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości pracy i zwiększenie dobrostanu aktywistów i aktywistek w organizacjach pozarządowych oraz nieformalnych ruchach społecznych poprzez zwiększenie świadomości dotyczącej wypalenia zawodowego, zapobiegania kryzysom psychicznym, próbę wpłynięcia na zmianę prawa krajowego oraz zmianę zapisów w dokumentacjach konkursowych. Projekt jest finansowany z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy.

W ramach inicjatywy organizatorzy planują:

  • szerokie badania wśród działaczy i aktywistów dotyczące kryzysów psychicznych i wypalenia, 
  • dwie kampanie społeczne, 
  • wypracowanie we współpracy ekspertów i aktywistów podręcznika i narzędzi zmiany społecznej w aspekcie kryzysów psychicznych i wypalenia zawodowego.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik