Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VII edycja PolMUN Warsaw pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem VII edycję projektu Academic Polish Model United Nations (PolMUN Warsaw), który będzie realizowany w dniach 17-19 grudnia 2021 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim. 

PolMUN Warsaw jest trzydniową symulacją obrad ONZ, podczas której młodzi ludzie mogą rozwijać swoją wiedzę, umiejętności miękkie oraz językowe w ramach debat w międzynarodowym środowisku poświęconym problemom regionalnej i globalnej skali. Przedsięwzięcie skierowane jest do studentów oraz uczniów liceów zainteresowanych tematyką prawa, ekonomii, polityki międzynarodowej oraz globalnych wyzwań.

To projekt typu Participatory Learning umożliwiający wieloobszarową edukację społeczną, obywatelską i dyplomatyczną uczestników poprzez trzydniowe formalne debaty, w całości w języku angielskim. W czasie jego trwania, uczestnicy wchodzą w rolę delegatów Narodów Zjednoczonych i obradują na tematy dotyczące otaczającego ich świata z zachowaniem rzeczywistych procedur ONZ i zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego. Tegoroczna edycja będzie skupiona wokół zagadnień globalnych o tematyce ekonomicznej oraz ich wpływu na politykę międzynarodową. Tendencję tę odzwierciedlają obecne komisje, do których poza podstawowymi Security Council i Human Rights Council zaliczyć można dodatkowe komisje takie jak WTO, EcoFin, WB oraz UN Women.

Główny cel PolMUN Warsaw stanowi zwiększenie świadomości studentów i licealistów na temat roli i funkcjonowania organizacji międzynarodowych na przykładzie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Immanentną funkcją konferencji jest również promowanie wśród młodych ludzi aktywności w życiu publicznym oraz propagowanie i próbę przyczyniania się do realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik