Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obchody Dnia Godności w roku szkolnym 2021/2022 pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem obchody Dnia Godności w roku szkolnym 2021/2022. To inicjatywa realizowana przez fundację Global Dignity Poland, która potrwa od 20 października 2021 roku do czerwca 2022 roku. 

Idea Global Dignity Day narodziła się w 2006 roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Jej inicjatorzy to - następca tronu Norwegii JKW Książę Haakon, Profesor Pekka Himanen z Finlandii oraz John Hope Bryant, amerykański założyciel stowarzyszenia Operation Hope, którzy tworząc Dzień Godności chcieli podkreślić, jak ważne jest poczucie własnej wartości w życiu młodego człowieka. Polska uczestniczy w tym projekcie od roku 2009. 

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei godności, uwrażliwienie na godność drugiego człowieka jak i godność własną, poszanowanie jej i respektowanie. Global Dignity podąża za 10 przesłaniami Donny Hick autorki książek: „Dignity", „Leading with dignity", które mówią o tym, że gdy respektujemy godność drugiego człowieka to:

 1. Akceptujemy tożsamość jego i dajemy mu wolność do wyrażania samego siebie, tak by nie czuł strachu do wyrażania siebie.
 2. Zauważamy jego indywidualne cechy, talenty, sposób życia i dajemy mu swobodę do ich wyrażania i doświadczania.
 3. Zauważamy go i dajemy poczucie bycia zauważonym i wysłuchanym. Zauważamy i reagujemy na to, czego doświadczył.
 4. Włączamy do społeczności i sprawiamy by czuł, że przynależy do niej.
 5. Sprawiamy by czuł się bezpiecznie w obu aspektach: fizycznym, a także od strachu przed byciem poniżonym czy zawstydzonym.
 6. Traktujemy z równością.
 7. Dajemy poczucie wolności i niezależności oraz umożliwiamy, aby czuł nadzieję i szanse.
 8. Dajemy zrozumienie i szansę na wytłumaczenie swoich doświadczeń oraz perspektywy.
 9. Przyjmujemy założenie, ze działa z dobrą motywacją i uczciwością.
 10. Przepraszamy i bierzemy odpowiedzialność kiedy naruszymy jego godność. Zobowiązujemy się do zmiany naszego zachowania.

Projekt realizowany będzie poprzez:

 • spotkania w szkołach z udziałem Fundacji Global Dignity Poland oraz wolontariuszy prowadzone w formie dyskusji oraz warsztatów,
 • plany warsztatów, które nauczyciele będą mogli wykorzystać do przeprowadzenia w szkole własnych zajęć w ramach Dnia Godności - w wariancie „fizycznym” oraz „zdalnym”,
 • akcję w mediach społecznościowych pod parasolem #unitekindness motywującą młodych ludzi do pozytywnych postaw w praktyce.
   
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik