Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 23 października 2021 roku w Warszawie w formie online. Tematem tegorocznego spotkania jest „Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!”.

W ostatnim czasie ma miejsce ożywiona dyskusja nad sposobem przeprowadzenia w Polsce procesu deinstytucjonalizacji. Problemem jest słabo słyszalny głos najbardziej zainteresowanych, czyli osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy chcą, żeby w trakcie Kongresu ich głos był donośnym przekazem, usłyszanym przez opinię publiczną. W trakcie Kongresu uczestnicy postarają się również znaleźć odpowiedź na pytanie: W jakim okresie można oczekiwać wypełnienia przez Polskę jednego ze zobowiązań, wynikających z ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych tj. zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami prawa do niezależnego życia?

Kongres zostanie poprzedzony konwentami o charakterze regionalno-tematycznym.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik