Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencje naukowe „Ochrona praw i wolności oskarżonego” oraz „Ochrona praw i wolności czynnych stron postępowania karnego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem dwie organizowane przez Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ konferencje naukowe: „Ochrona praw i wolności oskarżonego” oraz „Ochrona praw i wolności czynnych stron postępowania karnego”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona praw i wolności oskarżonego” poruszała w szczególności następujące zagadnienia:

 • prawo do obrony,
 • zasada domniemania niewinności oskarżonego, 
 • prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, 
 • prawo do uczestnictwa w czynnościach procesowych, 
 • prawo do zaskarżania decyzji procesowych, 
 • prawo do odszkodowania za niesłuszne skazania, 
 • postulowane zmiany w procedurze karnej.

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona praw i wolności czynnych stron postępowania karnego” zostały rozwinięte takie tematy jak: 
ochrona świadków, 

 • techniczne warunki przesłuchania świadka incognito, 
 • wszelkie prawa przysługujące pokrzywdzonemu, 
 • ochrona małoletnich pokrzywdzonych, 
 • ochrona danych osobowych.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik