Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„VI Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Prawo rodzinne” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem „VI Konferencję Naukową Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Prawo rodzinne”. Wydarzenie odbędzie się 18 listopada 2021 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia prawa rodzinnego związane m.in. z problemem przemocy w rodzinie, sprawami majątkowymi, więziami rodzinnymi oraz międzynarodowymi aspektami funkcjonowania rodziny.

Konferencja adresowana jest zarówno do środowiska adwokackiego, jak i wszystkich osób, które z uwagi na wykonywany zawód lub zainteresowania chciałyby pogłębić swoją wiedzę z obszaru prawa rodzinnego.

Wzorem lat ubiegłych Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku planuje rozszerzyć konferencję o panel dla aplikantów, studentów i doktorantów. Oddelegowani przez poszczególne izby adwokackie aplikanci będą mieli okazję wygłosić referat z zakresu prawa rodzinnego. Natomiast dla studentów i doktorantów Pomorska Izba Adwokacka przewiduje zorganizowanie konkursu na najlepsze referaty, które zostaną wygłoszone podczas panelu.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik