Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XV edycja konferencji „Pełno(s)prawny Student” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem XV edycję konferencji „Pełno(s)prawny Student”, która odbędzie się 2 grudnia 2021 roku w formie spotkania online. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Głównym tematem konferencji jest specyfika kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami. Corocznie tematyka rozmów jest odpowiedzią na aktualne problemy i potrzeby środowiska. 

W 2021 roku uczestnicy spotkania będą dyskutować na temat zagadnień związanych z legislacją, finansami, dostępnością architektoniczną i dostępnością informacji. Specjalne miejsce zajmie kwestia podnoszenia kompetencji kadr akademickich w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik