Biuletyn Informacji Publicznej RPO

V ogólnopolska konferencja naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem V ogólnopolską konferencję naukową „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej”, która odbędzie się on-line 10 grudnia 2021 roku. Organizatorem konferencji jest Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich - Oddziałem Gorzowskim, Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych - Oddziałem Gorzowskim, Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa.

Celem konferencji, adresowanej do studentów, przedstawicieli świata nauki, mediów, przedstawicieli administracja rządowej i samorządowej oraz społeczeństwa obywatelskiego jest stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji i dyskryminacji.

Informacja organizatora o wydarzeniu
Debata, jak co roku, poświęcona zostanie naturze zjawiska tzw. hejtu - jego przyczynom, zakresowi w życiu publicznym, prywatnym i mediach oraz możliwościom przeciwdziałania. Dostrzegalna brutalizacja języka oraz nasilająca się przemoc motywowana uprzedzeniami to zjawiska niebezpieczne. Na występowanie różnych przejawów nienawiści wpływ mają stereotypy i zbudowana na nich postawa odrzucenia, a także uwarunkowania kulturowe, historyczne czy polityczne. Pandemia Covid-19 udowodniła, że uprzedzenie i oparta nich przemoc mogą dotykać różnych grup społecznych. Prawo zaś może dostarczać narzędzia ograniczające skalę tego wieloaspektowego zjawiska, pełniąc funkcję zapobiegawczą i represyjną. Skuteczność tychże zdaje się jednak być warunkowana multidyscyplinarnością ich projektowania i wielopłaszczyznowością ich stosowania.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik