Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja o prawach konsumenta na rynku usług finansowych pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję na temat praw konsumenta na rynku usług finansowych, która odbędzie się w styczniu 2022 roku. Organizatorem wydarzenia jest Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

Planowane tematy dyskusji:

  • rynek usług kredytowych (kredyt konsumencki, kredyty hipoteczne);
  • ubezpieczenia (ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe);
  • przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik