Konferencja „Efektywność systemów ochrony praw podstawowych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Efektywność systemów ochrony praw podstawowych” odbędzie się w dniach 24-25 września 2021 r. w formie spotkania online. Wydarzenie organizuje Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem Konferencji jest odbycie akademickiej dyskusji nad zagadnieniem skuteczności międzynarodowych i krajowych systemów ochrony praw człowieka. Dwudniowe obrady prowadzone będą w języku polskim oraz angielskim. Jako część Konferencji odbędzie się również panel ekspercki, który prowadzony będzie w języku angielskim.

W ramach debaty organizatorzy planują poruszyć takie tematy jak:

  • wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz innych międzynarodowych ciał orzeczniczych;
  • zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej a unijna doktryna praw podstawowych;
  • przewlekłość rozpatrywania skarg międzynarodowych jako wyzwanie dla skuteczności ochrony normatywnej;
  • jednostka wobec państwa - prawne narzędzia egzekucji praw podstawowych (skarga konstytucyjna, skargi międzynarodowe, dobra osobiste itd.);
  • horyzontalny wymiar praw podstawowych;
  • ombudsman w państwach świata - kompetencje, aktywność, sposoby działania;
  • konstytucyjne normy programowe contra prawa podmiotowe;
  • społeczna i medialna kontrola realizacji zobowiązań prawnoczłowieczych (dziennikarstwo śledcze i obywatelskie, organizacje pozarządowe).
Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2021-09-15 11:03:28
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna