IX edycja Festiwalu Kultury Bez Barier pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem IX edycję Festiwalu Kultury Bez Barier, która odbędzie w dniach 30 września - 10 października 2021 roku. Wydarzenie organizuje Fundacja Kultury bez Barier, we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Teatrem Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich.

Informacja organizatora o wydarzeniu

Festiwal Kultury Bez Barier to wielkie święto dostępności, dzięki któremu osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności mogą korzystać z dostępnych spektakli, koncertów, pokazów filmowych, wystaw, warsztatów i spotkań. Festiwalowy program tworzą partnerskie instytucje i organizacje kultury z całej Polski, m.in. z Krakowa, Gdańska, Rzeszowa, Zakopanego, Opola, Wrocławia, Lublina.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „MOŻESZ być blisko!”. Po trudnym czasie „kwarantanny kultury” chcemy zająć się tematem relacji pomiędzy odbiorcami, a twórcami kultury. Najważniejszy jest dla nas człowiek i jego pełne i aktywne uczestnictwo w kulturze, bez względu na niepełnosprawność lub jej brak, bez względu na wiek, płeć, język czy też status materialny. Przełamujemy bariery i staramy się aktywizować ludzi do wyjścia z domu i odkrycia relacji między odbiorcami, a twórcami kultury.

Wydarzenia oferowane w ramach Festiwalu Kultury Bez Barier są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, ruchu, intelektualną oraz osób ze spektrum autyzmu. W tym celu przygotowujemy między innymi audiodeskrypcję, napisy dla osób niesłyszących czy też zapewniamy tłumaczenie na polski język migowy. Każdy Uczestnik i każda uczestniczka ma zagwarantowany dostęp do informacji oraz, w razie potrzeby, wsparcie asystenta w dotarciu na miejsce wybranego przez siebie wydarzenia.

Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2021-09-15 11:20:10
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna
Data: 2021-09-15 11:25:10
Operator: K@leta_Katarzyna