Biuletyn Informacji Publicznej RPO

I edycja Akademii Liderek Kobiet w Centrum pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem I edycję Akademii Liderek Kobiet w Centrum, która odbędzie się w dniach 4-6 marca 2022 r. w Sandomierzu. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kobiety w Centrum. 

Akademia Liderek będzie okazją do:

 • podnoszenia kompetencji,
 • budowania platformy spotkań kobiet z różnych środowisk i różnych miejsc w Polsce,
 • wymiany doświadczeń,
 • tworzenia miejsca inspiracji oraz szansy dla wielu kobiet uczestniczenia w wydarzeniu, które będzie je motywowało do dalszego działania.

Każda z uczestniczek Akademii wybiera ścieżki tematyczne, w których chce uczestniczyć. Tematy przewodnie to: przedsiębiorczość, polityka oraz działalność społeczna. Wykłady dotyczyć będą głównie: równouprawnienia, profilaktyki zdrowotnej i społeczeństwa obywatelskiego. Podczas 3 dniowych warsztatów uczestniczki będą miały okazje do rozmów, spotkań, a w szczególności do rozwijania swoich kompetencji liderskich, aktywności w życiu publicznym, równouprawnienia na rynku pracy oraz profilaktyki nowotworowej.

Misją Akademii jest:

 • integracja środowisk kobiecych,
 • wymiana doświadczeń,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • szerzenie dobrych praktyk,
 • rozwój kompetencji liderskich,
 • wyrównywanie szans,
 • profilaktyka zdrowotna.
   
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik