Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia CBKE pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję organizowaną z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) działającego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 października 2022 roku we Wrocławiu.

Konferencja będzie okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń, wspólnej analizy planowanych wyzwań naukowych oraz zacieśniania współpracy. Celem organizacji jubileuszu jest także przedstawienie i podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz planowanych przedsięwzięć naukowych CBKE.

Centrum zajmuje się prowadzeniem badań naukowych nad: umowami elektronicznymi, prawem telekomunikacyjnym, przestępczością komputerową, ochroną danych osobowych przetwarzanych informatycznie, stosowaniem technik informatycznych w wymiarze sprawiedliwości, ochroną własności intelektualnej w internecie, ideą elektronicznego rządu, informatyką prawniczą, prawem mediów oraz prawnymi aspektami dostępu do informacji.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik