Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XVI Konkurs VERBA VERITATIS pod Patronatem Honorowym RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konkurs VERBA VERITATIS.

VERBA VERITATIS to konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską, licencjacką, doktorską lub MBA z zakresu etyki biznesu, organizowany już od 15 lat przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Celem konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, często wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego. Przyczynia się to do wzmacniania podstaw etycznego funkcjonowania różnorodnych organizacji, a przez to ma istotny wpływ na realizację zasad odpowiedzialnego rozwoju w biznesie i społeczeństwie.

Adresatami konkursu są absolwenci studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe, podyplomowe, doktorskie obronione lub przyjęte do obrony przez promotora i recenzenta w bieżącym roku akademickim oraz prace obronione nie wcześniej niż w 2019 roku, które nie były dotychczas zgłaszane do Konkursu.

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik