Zawartość

Inicjatywy UN Global Compact Network Poland pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 
2021-02-10
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO projekt "Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce" oraz inicjatywy Równe Szanse w Biznesie na rok 2021 organizowane przez Global Compact Network Poland.

United Nations Global Compact jest inicjatywą ONZ skupiającą zrównoważony biznes. Wspólnie z rządami oraz instytucjami naukowymi, UN Global Compact tworzy strategie i działania w oparciu o dziesięć zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne stanowiące realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Inicjatywa powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ obecnie skupia ponad 14,5 tys. firm oraz instytucji z ponad 157 krajów.

Program „Biznes i Prawa Człowieka – Standard Etyki w Polsce” ma na celu implementację Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka w Polsce oraz ich praktyczne zastosowanie w Programach Etycznych w firmach i instytucjach. Na rzecz utworzonej w Programie Koalicji działa obecnie ponad 200 firm i instytucji. Tworząc sieć autorytetów, ekspertów, liderów biznesowych UN Global Compact Network Poland promuje kwestie korporacyjnej odpowiedzialności i poszanowanie praw człowieka. Jednym ze standardów wypracowanych i przyjętych przez ponad 100 korporacji działających w Polsce, jest Standard Minimum Programu Etycznego. Ten kierunek zmian zyskał uznanie w kraju poprzez wsparcie patronów państwowych oraz organizacji międzynarodowych działających w Polsce, takich jak Bank Światowy i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.
W tym roku Organizatorzy planują skupić się na tematach szczegółowych jakim są: ochrona sygnalistów w Polsce, równe szanse w biznesie, filantropię w Polsce oraz obchody 10. lecia UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Autor informacji: 
Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej

Galeria

  • jasnofioletowa plansza dekoracyjna

    Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich 2021
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-02-10 08:52:23
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-05-27 12:05:38 Inicjatywy UN Global Compact Network Poland pod Patronatem Honorowym RPO Agnieszka Jędrzejczyk