Akcja informacyjna o prawach uczniów Fundacji Godność w Szkole pod Patronatem Honorowym RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO akcję informacyjną o prawach uczniów Fundacji Godność w Szkole. Projekt ma za zadanie podnosić społeczną świadomość o prawie do wolności sumienia, wyznania, poglądów i ich wyrażania przez dzieci i młodzież oraz nauczycieli. Organizator Fundacja Godność w Szkole "GoSzko" pomaga szkołom, placówkom i ośrodkom edukacyjnym w ochronie i przestrzeganiu praw dziecka i człowieka – ucznia i nauczyciela.

Akcja edukacyjna, którą Fundacja ma zamiar prowadzić głównie w social media, ma za zadanie podnosić społeczną świadomość o prawie do wolności sumienia, wyznania, poglądów i ich wyrażania przez dzieci i młodzież oraz nauczycieli. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na źródła prawa w Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka, a także informować o sposobach odwoływania się od decyzji pozbawiających czy ograniczających te prawa w szkołach.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-01-28 12:17:12
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data: 2021-05-27 12:05:38
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk