Biuletyn Informacji Publicznej RPO

III edycja Akademii Praw Człowieka pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem III edycję Akademii Praw Człowieka, która odbędzie się w dniach 28 marca, 30 marca i 1 kwietnia 2022 roku. Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest budowanie wśród społeczeństwa świadomości na temat przysługujących obywatelom niezbywalnych praw i wolności oraz ich promocja w środowisku publicznym. 

Planowane tematy dyskusji:

  • prawo do edukacji seksualnej; 
  • zakaz dyskryminacji (z uwzględnieniem przede wszystkim równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie pracy oraz spraw osób LGBTQ+ w orzecznictwie ETPCz);
  • prawo do godnej śmierci.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik