Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„6. Dolnośląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem „6. Dolnośląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami”, który odbędzie się 19 października 2021 roku w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu w formule hybrydowej. Wydarzenie organizuje Fundacja „EUDAJMONIA”. To regionalne spotkanie poprzedzające VII Ogólnopolski Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie.

Konwent skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin/opiekunów faktycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji samorządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz biznesu. 

Cele wydarzenia:

  • wspieranie i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności społecznej i obywatelskiej,
  • wymiana doświadczeń i wiedzy, 
  • promowanie dobrych praktyk, 
  • integracja i nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, 
  • rozwijanie umiejętności formułowania i wyrażania oraz argumentowania własnych potrzeb.

Planowane tematy dyskusji:

  1. Dostępność w odniesieniu do ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – jak samorządy radzą sobie z wdrażaniem ustawy w oparciu o m.in. doświadczenia z realizacji projektu „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” realizowanego na zlecenie MSWiA, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.
  2. Czym jest wspierane podejmowanie decyzji? Przedstawienie modelu l-DECIDE wypracowanego przez zagranicznego partnera (EASPD).
     
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik