Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata „Walka z wykluczeniem komunikacyjnym - jak skutecznie rozwijać transport publiczny w regionach?” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem debatę „Walka z wykluczeniem komunikacyjnym - jak skutecznie rozwijać transport publiczny w regionach?”, która odbędzie się 21 września 2023 roku w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Pro Kolej.

Tematem przewodnim konferencji jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym i rola, jaką ma w tym zakresie do odegrania kolej regionalna.

Na program debaty składać się będzie cykl prezentacji i dyskusji dotyczących: 

  • roli transportu publicznego jako jednego z kluczowych zadań państwa, 
  • prawa do publicznego transportu, 
  • białych plam na mapie transportu publicznego, 
  • organizacji i finansowania transportu publicznego, 
  • wykluczenia społecznego, edukacyjnego i ekonomicznego, 
  • dostępności przestrzennej usług publicznych. 

Ponadto program wydarzenia obejmować będzie także dyskusję na temat tego, jak skutecznie rozwijać transport publiczny w regionach.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik