Biuletyn Informacji Publicznej RPO

#porozmawiajMY - Pierwsze wideo prawno-człowiecze – warsztat

Data
,

Krótka rozmowa o tym, jak stworzyć wideo na potrzeby promocy idei praw człowieka.

Moderuje
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-10-30 11:42:36
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-12-04 11:05:26
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk