Biuletyn Informacji Publicznej RPO

#porozmawiajMY - Pierwsze wideo prawno-człowiecze – warsztat

Data
,

Krótka rozmowa o tym, jak stworzyć wideo na potrzeby promocy idei praw człowieka.

Moderuje
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk