Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Oświadczenie RPO: zmniejszenie budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich dotknie obywateli

Data:
Tagi: budżet

Posłowie z sejmowej Komisji Finansów Publicznych uznali 28 stycznia, że budżet Rzecznika Praw Obywatelskich trzeba zmniejszyć do poziomu z roku 2011.  Szacowaliśmy nasze wydatki na  ponad 7 mln zł więcej niż w 2015 r. – mamy dostać o 10 mln mniej.
Konsekwencje będą co najmniej trzy:

  1. Nie będziemy mogli zrealizować  inwestycji zleconych nam przez Państwową Inspekcję Pracy w budynkach Skarbu Państwa, którymi Rzecznik zarządza (tu chodzi o wykonanie zaleceń dotyczących BHP i przeciwpożarowych).
  2. Nie będziemy mogli wizytować domów pomocy społecznej, szpitali psychiatrycznych czy więzień tak często, jak wymagają tego międzynarodowe standardy.
    Nie będzimy mogli zapobiegać niesprawiedliwościom czy ludzkim nieszczęściom.
    I Polska nie zdoła wywiązać się ze swoich zobowiązań międzynarodowych.
  3. Nie będziemy mogli sprawnie obsługiwać wniosków, które kierują do nas obywatele w swoich indywidualnych sprawach – zespół, który prowadzi  kilka tysięcy spraw karnych rocznie, w tym tych o kasację, nie dostanie potrzebnego wsparcia.

To są konsekwencje, które dotkną bezpośrednio zwykłych ludzi.
Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie o tym informował. Nie został jednak wysłuchany.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk