Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Oświadczenie RPO i Zastępców RPO

Data:

Szanowni Państwo,

wolności i prawa jednostki stanowią niezaprzeczalny fundament każdego nowoczesnego, demokratycznego państwa. Od 35 lat ważnym strażnikiem tych wartości w Polsce jest instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich. Każda z osób piastujących zaszczytne stanowisko Rzecznika przyczyniła się do zbudowania autorytetu i umocnienia zaufania społecznego do tego urzędu. Jego największą wartością są ludzie, budowany konsekwentnie przez lata zespół  kompetentnych i zaangażowanych pracowników, lojalnych wobec urzędu i misji ochrony praw człowieka. Dzięki temu możliwe było podjęcie setek tysięcy spraw zgłaszanych przez obywateli, inicjowanie zmiany w prawie czy podejmowanie bezpośrednich interwencji, kiedy wymagała tego sytuacja.

W ostatnich dniach pojawiło się jednak w przestrzeni medialnej wiele krytycznych opinii o pracy Biura RPO w związku z decyzją o zmianie na stanowisku Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlatego zwracamy się ze wspólnym apelem, aby – niezależnie od oceny tej sytuacji – nie deprecjonować działań całej instytucji na rzecz obywateli. Uszanować jej pracę, wielki trud i zaangażowanie, aby wolności i prawa człowieka w Polsce były lepiej chronione.

Jednocześnie chcemy zapewnić, że – wbrew pojawiającym się pogłoskom – Biuro RPO będzie dalej realizować swoje ustawowe zadania, co udowodnimy konkretnymi działaniami. Nie zmieni swojego profilu, nie stanie się placówką naukową. Nie zrezygnuje też z żadnej z dotychczasowych form działań w sytuacjach kryzysowych. Będzie szeroko współpracować z organizacjami społecznymi. Utrzyma swoją niezależność i apolityczność.

Pragniemy, aby to dobro wspólne, jakim od 35-lat jest praca zespołu Biura RPO, również w kolejnych latach dobrze służyło obywatelom i Rzeczypospolitej. Jesteśmy otwarci na słowa krytyki, uwagi pod adresem naszej działalności, ale prosimy o rozwagę i rzetelność. Nietracenie z pola widzenia tego co dla nas wszystkich jest najważniejsze: walki o poszanowanie godności człowieka. 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek

Zastępca RPO Stanisław Trociuk

Zastępca RPO Valeri Vachev

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa

Zobacz także