Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opłata za usunięcie i parkowanie odholowanego samochodu jest niezgodna z prawem. RPO pisze do MSWiA

Data:
  • Samochód obywatela został odholowany, a on otrzymał pouczenie o konieczności opłaty za jego usunięcie i postój
  • Przepis zawierający to pouczenie utracił moc w 2019 r., ale wzór powiadomienia wciąż nie został uaktualniony – wprowadza to w błąd właścicieli pojazdów
  • RPO zwraca się do MSWiA z prośbą o zmianę powiadomienia na zgodne z obowiązującym prawem

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga obywatela, którego samochód został usunięty przez straż miejską z drogi publicznej. Powiadomienie o odholowaniu pojazdu na parking strzeżony, które otrzymał, zawiera niezgodne z prawem pouczenie. Mówi ono, że właściciel może odbierać samochód po opłaceniu jego usunięcia i postoju na parkingu.

Przepis zawierający to pouczenie (art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450)), na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. stracił ważność 13 września 2019 r. Mimo to, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie uaktualnił przepisów rozporządzenia z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie akcji ratowniczej. W efekcie pouczenie kierowane przez straż miejską i policję do właścicieli odholowanych samochodów nadal zawiera informację o konieczności opłaty za ich usunięcie i parkowanie. Nie odpowiada to obecnemu stanowi prawnemu i wprowadza obywateli w błąd.

RPO zwrócił się do MSWiA o zmianę treści powiadomienia i dostosowanie go do obowiązujących regulacji prawnych.

Załączniki:

Autor informacji: Paulina Modrzecka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa