Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pozbawienie wolności w procesie karnym” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pozbawienie wolności w procesie karnym” jest Koło Naukowe Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie miało miejsce 24 kwietnia 2021 r. w formie konferencji online.

Dyskusja miała na celu zwrócenie uwagi na kwestie legalności, zasadności i prawidłowości wszelkich rodzajów pozbawienia wolności, stosowanych w procesie karnym. Zdaniem organizatorów istnieje konieczność monitorowania każdego rodzaju ingerencji w wolność i nietykalność osobistą jednostek, w kontekście zasad państwa prawa, a szersza debata umożliwia dogłębną analizę tego tematu.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik