Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa” odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2018 roku w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Pigonia 1 w Rzeszowie.

Organizatorami wydarzenia są: Zakład Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Koło Naukowe Prawa Rodzinnego „Familiae”, Koło Naukowe Komparatystyki Prawa Cywilnego, Koło Naukowe Filozofii i Teorii Prawa, Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Ius Romanorum” oraz Koło Naukowe Negocjacji i Mediacji.

Prawo rodzinne jest tym obszarem, w którym z bardzo dużą intensywnością uwidacznia się potrzeba realizacji ochronnej funkcji państwa. Problematyka dzieci pozbawionych naturalnego środowiska rodzinnego jest niezwykle doniosła. Dostrzec można daleko idące zmiany w podejściu do rozwiązań prawnych związanych z tym zagadnieniem. Stanowią one przedmiot debat naukowych, nie tylko w polskich, ale także w zagranicznych ośrodkach akademickich. Następujące zmiany społeczno-obyczajowe również mają niebagatelny wpływ na kształtowanie relacji prawno-rodzinnych. Oddziałują one przede wszystkim na stany faktyczne, w których występuje dziecko.

Od kilku lat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego organizowane są cykliczne konferencje naukowe poświęcone prawu rodzinnemu, które odbywały się przy udziale Koła Naukowego Prawa Rodzinnego „Familiae”. IV Edycja Konferencji będzie kontynuacją wysiłków podjętych w poprzednich latach.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk