Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowych Rad pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowych Rad odbędzie się 30 września 2019 roku w Gliwicach.

Wydarzenie skierowane jest do młodzieżowych radnych, aktywistów społecznych oraz członków samorządów uczniowskich. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu będzie umiejętność wykorzystywania praw obywatelskich w kontekście pracy na rzecz samorządu lokalnego.

Ramowy program przedsięwzięcia:

10:00 - Uroczyste otwarcie Kongresu, prezentacja opracowanej przez Młodzieżową Radę Miasta Gliwice Strategii Polityki Młodzieżowej dla Miasta Gliwice;

10:40 - Przerwa kawowa;

11:00 - Wykład p. Katarzyny Kuczyńskiej-Budki nt. „Administracja a młodzieżowe rady. Dobre praktyki współpracy MRMów z urzędami.”;

11:35 - Wykład p. Agnieszki Filipkowskiej nt. „Samorząd a niepełnosprawni. Jak pozbywać się barier przestrzennych i mentalnych w społeczności lokalnej. Omówienie dobrych praktyk.”;

12:15 - Wykład p. Piotra Solki nt. „Prawa obywatela i jego wpływ na władzę w kontekście samorządu terytorialnego. Dostęp do informacji publicznej, petycje i inne formy zaangażowania”;

12:45 - Przerwa kawowa;

13:10 - Debata panelowa i dyskusja nt. „Szanse młodzieżowego budżetu obywatelskiego. Aspekty prawne.”;

14:30 - Podsumowanie i zakończenie Kongresu;

15:00 - Obiad dla uczestników.

Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice jest organem konsultacyjnym Rady Miasta Gliwice. Celami jej działania są stanie na straży ucznia, dziecka i człowieka, a także promocja idei samorządności i świadomej obywatelskości. Rada realizuje cele poprzez organizację szeregu wydarzeń: dyskusji, spotkań, konferencji i konsultacji. Nieodłącznym aspektem działalności jest opiniowanie prawa lokalnego i inicjatyw Władz Miasta w zakresie młodych ludzi i aktywności obywatelskiej.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-08-29 11:57:51
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk