Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów osobowych

Data:

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego – nr sprawy: BDG-WZP.234.1.2024

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza przetarg publiczny pisemny nieograniczony na sprzedaż używanego samochodu służbowego: Mercedes-Benz Vito 116 CDI Extra Long

Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostanie zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2303 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), na warunkach opisanych w Ogłoszeniu.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Aktualizacja ogłoszenia
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Publikacja ogłoszenia
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP